Stengods, koppar- och mässingsplåtar. Sörmlands Läns Landsting 2019. Foto: Patric Johansson
Materia och ljus 23 februari- 13 mars 2019. Kaolin. Foto: Patric Johansson
Materia och ljus på Kaolin 23 februari - 13 mars 2019. Kaolin i Stockholm. Foto: Patric Johansson
Materia och ljus. Foto: Patric Johansson
Stengods med mässings- och kopparplåtar. Sörmlands Läns Landsting 2019. Foto: Patric Johansson
Foto: Patric Johansson
Reduktionsbränt stengods. Foto: Patric Johansson
Sörmlands Läns Landsting 2019. Stengods och mässingsplåt. Foto: Patric Johansson
Stengods och kopparplåt. Sörmlands Läns Landsting 2019. Foto: Patric Johansson
Sörmlands Läns Landsting. Stengods och mässingsplåt. Foto: Patric Johansson
Sörmlands Läns Landsting 2019. Foto: Patric Johansson
Foto: Patric Johansson
Sörmlands Läns Landsting 2019. Foto: Patric Johansson
Materia och ljus på Kaolin 23 februari - 13 mars 2019. Foto: Patric Johansson